Què ens aporten els i les immigrants?

49

Ara elaborarem un llistat amb els arguments que sovint escoltem al carrer o en els debats dels mitjans de comunicació sobre els aspectes negatius de la immigració.
Esteu d’acord amb ells? Quina informació necessitaríem per corroborar la seua veracitat?

Per contrastar aquests arguments anem a visualitzar dos vídeos, el primer en clau d’humor i l’altre, més seriós, en el qual l’Arcadi Oliveres menciona les aportacios dels i les persones migrants. L’Arcadi Oliveres és un economista, reconegut activista de Justícia i Pau, una organització per la promoció i defensa dels drets humans. Llicenciat en Ciències econòmiques; expert en relacions nord-sud, comerç internacional, deute extern i economia de defensa. Imparteix també nombroses classes en temàtiques relatives a cooperació i desenvolupament.

Per completar l’activitat realitzarem una recerca d’exemples d’aportacions culturals dels i les immigrants.

Un dels arguments més repetits entre les persones xenófobes és que les persones migrants “venen a llevar-nos el treball”
Anem a analitzar a qui beneficia l’arribada de treballadors inmigrants. Llig aquest article i després reflexiona sobre les qüestions que et plantejem. L’esclavisme modern al País Valencià

1. Què denuncia l’article?
2. Quines sòn les condicions laborals dels treballadors?
3. Quines sòn les amenaces de la patronal? En què els beneficia?
4. Creus que l’actitud de la patronal alimenta la xenofòbia i el racisme de la nostra societat?
5. Reflexiona: sòn les persones migrants responsables d’aquesta situación? O sòn víctimes?
6. Com es podrien combatre aquestes actituds?

naranjas500