Causes naturals

28

Els factors naturals també influeixen en la decisió i/o necessitat de la població de traslladar-se a viure a un altre lloc, allunyant-se del seu lloc d’origen.
Entre les causes de tipus natural o ambiental que afavoreixen la migració de la població es troben:
Viure en zones amb millors condicions climàtiques: aquesta és una pràctica freqüent entre les persones majors, jubilades, que des dels països del nord d’Europa traslladen la seua residència a les costes mediterrànies, com ara Mallorca o la Costa del sol. Aquestes persones migrants, que venen amb recursos econòmics, no troben cap impediment per establir-se legalment, per exemple els ciutadans russos que copren cases de luxe a les nostres terres i obtenen automàticament el permís de residència,
Fugir de catàstrofes naturals (sequeres, terratrèmols, tsunamis, inundacions): les conseqüències del canvi climàtic, que agreugen algunes d’aquestes castàstrofes naturals i afavoreixen, per exemple, el desglaç de l’Àrtic provocant l’augment del nivell del mar, són també causa de migració de la població, anomenada “refugiats mediambientals”.

Moltes parts del món en desenvolupament són propenses als desastres naturals. A causa que les nacions pobres no tenen, a diferència dels països desenvolupats, els fons necessaris per a reduir al mínim les conseqüències dels desastres naturals, la migració forçada és sovint la conseqüència. Algunes àrees del món en desenvolupament han sigut devastades una vegada i una altra, provocant moltes vegades una mínima resposta del món exterior. El canvi climàtic i ambiental és una causa comuna dels desplaçaments humans. Es preveu que el canvi climàtic obligarà a migracions massives en el futur. En 2009 l’Organització Internacional per a les Migracions estima que l’empitjorament de les tempestes tropicals, sequeres i augment del nivell del mar desplaçarà a 200 milions de persones en 2050.

29

Observa i descriu les imatges 1, 2, 3 i 4. Partint d’elles compara com ha evolucionat la situación a Haití i a Xile, arran el terratrèmol de 2010. Relaciona-ho amb el text de presentació.

30

Hem esmentat alguns dels fenòmens naturals que han tingut com a conseqüència el desplaçament de milers de persones.
Ara cada grup ha d’investigar un cas recent de desplaçament provocat per causes naturals. Exposareu oralment a l’aula un petit informe explicant la localització espai-temporal, el fenomen natural i les conseqüències.

Ja hem analitzat quins són les causes que obliguen a les persones a moure’s d’un lloc a un altre. Estareu d’acord en que els moviments migratoris mundials més abundants es realitzen per necessitat, milions de persones són obligades a abandonar les seues llars per un motiu o un altre. No obstant això, els seus problemes no finalitzen amb la decisió de partir cap a un lloc millor, sinó que el seu periple estarà plegat de situacions perilloses i complexes.