Les fronteres

10

Les fronteres són construccions artificials i, a més, han canviat al llarg del temps.
El territori del planeta actualment està dividit en més de 200 Estats separats per fronteres que a voltes responen a la presència d’accidents geogràfics, com ara, mars, rius, llacs, serralades o deserts, però en la majoria dels casos són resultat
de la història, de la política, d’acords o de guerres. Vegem un exemple. Visualitza el següent vídeo:

Posa-li un títol al vídeo.
Què et crida l’atenció del vídeo?
Què suposa per als moviments migratoris que n’hi haja fronteres?
Els homes i dones de la Prehistòria es trobarien amb les mateixes dificultats que avui en dia?

Després de veure aquests mapes i imatges i reflexionar sobre elles. Fem la següent afirmació:
Els moviments migratoris no ens han de ser aliens.

Per què creus que no ens han de ser aliens?

Eneko06