Les migraciones i la prensa

12

Ja ens hem adonat que les migracions han estat, i potser estaran presents, a les nostres famílies. A més a més, aquesta qüestió ocupa diariament un lloc rellevant als mitjans de comunicació. Anem a comprovar-ho.

Busqueu notícies de premsa sobre qüestions migratories actuals. Posteriorment les analitzarem plantejant-nos aquestes qüestions:

Com està enfocada la notícia? Visió negativa, positiva…
Si és negativa, per què es planteja la migració com un problema?
Per què ho presenten com una “invasió”? Quina imatge ens donen de les persones migrants?

13