Projecte de vida

14 Anem a somiar desperts. Escriviu cadascun en una breu redacció sobre com us agradaria que fóra el vostre futur; comenta en què treballaries, amb qui viuries i on ho faries.

Poseu-les en comú amb el vostre grup i penseu quines de les vostres biografies futures es poden realitzar en el lloc on viviu ara. I si aquest somni no el podeu dur a terme en el vostre país per causes alienes a vosaltres? Crisi econòmica, guerres, catàstrofes naturals… Reflexioneu sobre aquesta qüestió:

Tenim dret a moure’ns pel món per a perseguir un somni?

Llavors, tenim dret a moure’ns per a sobreviure?

projecte de vida