Un món desigual

15

Nàixer en un país, en un mitjà social i en un moment determinat de la història condiciona la vida de les persones. No és rar que la riquesa i la misèria siguen veïnes i tinguen una frontera comuna. Però, encara que es troben lluny, milers de persones fugen diàriament de la pobresa, afrontant enormes riscos per a cercar la prosperitat, la llibertat i una vida millor en un altre país.

Coneixes la frase que diu que “una imatge val més que mil paraules”? Observa la següent fotografia, què veus?

Golf-Melilla-Palazón-650x504

Fotografia de José Palazón. La tanca de Melilla

Observa aquestes parelles d’imatges i reflexiona. Què representen? Quina societat triaries per a viure? Per què?

16

18

19

Les desigualtats davant el benestar i el desenvolupament socioeconòmic mostren un món dividit en dues grans regions. Una regió enriquida i una altra empobrida. Aquesta situació no es deu a un fenòmen natural, sino a l’acció colonitzadora i imperialista de països europeos i americans sobre la resta del món, que des de el segle XV fins a l’actualitat (amb la globalització neoliberal) han estat expoliant a aquests països per robar-los els seus recursos i mà d’obra, així com empenyorar el seu futur.
El món desenvolupat (enriquit a costa d’altres) té els instruments per a garantir qualitat de vida a tota la seua població, entés en termes econòmics (ingressos suficients, seguretat en el treball, habitatge digne), físics (alimentació, proveïment d’aigua potable, qualitat del medi ambient, capacitat per a fer front al riscos naturals i climàtics), socials (educació, salut, transport) o psicològics (felicitat, seguretat, llibertat i drets)
El món subdesenvolupat (empobrit per l’explotació dels altres) no pot garantir aquesta qualitat de vida a tota la seua població.

Nàixer en un món o en l’altre condiciona els nostres somnis.
Observa la imatge i explica què està criticant.

unmondesigual_09