L’Índex de Desenvolupament Humà

15

Unmondesigual_10El nivell de desenvolupament d’un país es mesura mitjançant un indicador: l’Índex de Desenvolupament Humà que té en compte les següents variables:
-el PIB per càpita, per a mesurar el nivell de renda (vida digna)
l’esperança de vida en nàixer, per a mesurar la salut i la longevitat
-el nivell d’instrucció, compost per l’índex d’alfabetització d’adults i l’índex brut d’escolarització de tots els nivells educatius junts (primària, secundària, universitat).
Amb aquest índex es puntua el nivell de desenvolupament d’un país de 0 a 1, sent el 0 el nivell més baix i l’1 el nivell més alt. Segons les dades de 2013, Noruega ocupa el primer lloc com a país més desenvolupat amb una puntuació de 0’944, Espanya ocupa el lloc 27 amb una puntuació de 0’869 i l’últim lloc del rànquing està ocupat per Níger amb una puntuació de 0’337.

Dels següents mapes, el primer mapa mostra les diferències en el nivell de desenvolupament dels països del món. El segon mapa mostra els principals fluxos migratoris al segle XXI. Compara tots dos mapes seguint la tècnica de comentari de mapes (feu clic ací) i extrau conclusions.

unmondesigual_11

mapa_fluxos_migratoris

Fluxos migratoris al segle XXI