Causes économiques

20

En la decisió de prendre el camí de l’emigració intervenen dos tipus de factors:
Els humans, és a dir, aquells que són resultat de les decisions, accions econòmiques i polítiques, preses pels éssers humans organitzats en societat;
Els naturals, vinculats amb l’acció de la naturalesa, encara que aquesta puga estar induïda, en certa manera, per l’acció de l’ésser humà, com ara el canvi climàtic i les seues conseqüències.
Dins dels factors humans podem trobar causes econòmiques i político-ideològiques.
Entre les causes de tipus econòmic que impulsen a les persones a migrar es troben:

1-Trobar un treball
2-Millorar les condicions de treball (millor salari, millors condicions laborals, com ara els drets laborals, la jornada laboral, el dret de sindicació, les vacances, segur mèdic)
3-Millorar el nivell-qualitat de vida (accés a més béns i serveis)
4-Poder satisfer necessitats bàsiques, com ara l’alimentació, accés a l’aigua, sanitat, educació, habitatge digne; és a dir, fugir de la pobresa i la misèria.

Aquesta última causa és la que provoca moviments migratoris més massius, donades les greus desigualtats que existeixen al món.

21

A continuació us adjuntem una sèrie de mapes i dades que il·lustren aquestes desigualtats de tipus econòmic. Cada grup analitzarà i comentarà un mapa temàtic sobre una causa econòmica. Per a realitzar l’activitat utilitzarem el model de comentari de mapes. La reflexió final del comentari ha d’intentar respondre a la següent pregunta: De quina manera els indicadors socioeconòmics afavoreixen els moviments migratoris d’unes regions a unes altres?