PODRIES…

La síndrome d'Ulisses_03 47

Fotografia de Sebastião Salgado. Fragment.